Kuusekäbi nupsud

Kuusekäbi nupsude rühm on krapsakate ja tegusate 3-4aastaste laste pere. 

 

Õpetajad:

Oksana Laanemets (eelkoolipedagoogika täiendõpe, rakenduskõrgkooli ja ülikooli diplomiõpe)

Margit Mihkelsoo (eelkoolipedagoogika täiendõpe, sotsiaaltöö rakenduskõrgharidusõpe)

Õpetaja abi Liina Kuus

 

Kuusekäbi nupsude rühm on avatud igal tööpäeval 7.00-18.30.

Kuusekäbi nupsude rühm on valverühmaks Männikäbi põnnide rühma lastele hommikuti kell 7.00-7.30 ja õhtuti 18.00-18.30 ning Pajutibude rühma lastele hommikuti kell 7.00-7.30.

 

Rühma kontakt:

tel: +372 5683 0382

e-mail: nupsud@tammistelasteaed.ee