Kuusekäbi nupsud

Aiarühm

 

Rühmas töötavad:

Liina Kuus

Airi Raudver

 

Kuusekäbi nupsude rühm on avatud igal tööpäeval 7.00-18.00. 

18.00 - 18.30 on lapsed loovtegevuste juhendajaga koondrühmas (lasteaia õuealal või saalis).

 

Rühma kontaktid

tel: +372 5683 0382

e-mail: nupsud@tammistelasteaed.ee