Kuusekäbi nupsud

Kuusekäbi nupsude rühm on krapsakate ja tegusate 4-5aastaste laste pere. 

Õpetajad

Oksana Laanemets (eelkoolipedagoogika täiendõpe, rakenduskõrgkooli ja ülikooli diplomiõpe)

Margit Mihkelsoo (eelkoolipedagoogika täiendõpe, sotsiaaltöö rakenduskõrgharidusõpe)

Õpetaja abi Liina Kuus

 

Kuusekäbi nupsude rühm on avatud igal tööpäeval 7.00-18.00. 

18.00 - 18.30 on lapsed loovtegevuste juhendajaga koondrühmas (lasteaia õuealal või saalis).

 

Rühma kontakt

tel: +372 5683 0382

e-mail: nupsud@tammistelasteaed.ee