Juhul kui lasteaiakohad on kõik täidetud...

Juhul kui Tori valla koolieelses lasteasutuses ei ole võimalik pakkuda lapsele lasteaiakohta taotlusel märgitud ajal, siis on lapsevanemal võimalus pöörduda edasiste võimaluste väljaselgitamiseks ja kokkulepete sõlmimiseks allolevatele kontaktidele. 

Lapse vanus

Kontaktid

Sõimerühmaealised lapsed (kuni 3aastased)

Liina Lelov-Aasma (lastekaitsenõunik)

email: liina.lelovaasmaa@torivald.ee

tel: 4420729; 53682558

Aiarühmaealised lapsed (3 - 7aastased)

Herve Merivald (haridusnõunik)

email: herve.merivald@torivald.ee

tel: 59151989

 

Lastehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamise kord