Info lasteaia töökorralduse kohta suveperioodil 1. juuni - 31. august 2020

Tammiste Lasteaed on suveperioodil avatud 1. juunist - 31. augustini.

Lastevanematelt kogutud andmete põhjal on lasteaias juunikuus 57 last, juulikuus 17 last ja augustikuus 44 last.

NB! Mistahes haigusnähtudega last lasteaeda ei lubata. Lasteaia hoonesse ei ole lubatud siseneda ka mistahes haigusnähtudega lastevanematel, töötajatel ja teistel isikutel.

 

Arvestades laste arvu ja vanust ning töötajate põhipuhkuseid on suverühmad komplekteeritud järgnevalt:

 

Juuni 2020

1. - 5. juuni on avatud kõik viis rühma - lapsed on oma rühmades

8. - 19. juuni on avatud neli rühma (UR+KA, KU, MÄ, PA)

Urvakeste rühmaruumis on Urvakeste ja Kastaninublude lapsed.

Kuusekäbide rühmaruumis on Kuusekäbide lapsed.

NB! 19. juunil on Kuusekäbide lapsed Männikäbide rühmas (MÄ+KU koos).

Männikäbide  rühmaruumis on Männikäbide lapsed.

Pajutibudede rühmaruumis on Pajutibude lapsed.

22. - 30. juuni on avatud kolm rühma (UR+KA, KU, MÄ+PA)

Urvakeste rühmaruumis on Urvakeste ja Kastaninublude lapsed.

Kuusekäbide rühmaruumis on Kuusekäbide lapsed.

Männikäbide rühmaruumis on Männikäbide ja Pajutibude lapsed.

22. juunil on lühendatud tööpäev - lasteaed on avatud 7.00 - 15.00.

23. ja 24. juunil on lasteaed suletu.

 

Juuli 2020

1. - 31. juuli on avatud üks rühm (UR+KU+MÄ+PA)

Kuusekäbide rühmaruumis on kõik lapsed.

 

August 2020

1. - 31. august on avatud kaks rühma (UR+KU, MÄ+PA)

Männikäbide rühmaruumis on Männikäbide ja Pajutibude lapsed.

Kuusekäbide rühmaruumis on Kuusekäbide ja Urvakeste lapsed.

17. augustil on lasteaed suletud, personali koolituspäev.