Info lasteaia töökorralduse kohta suveperioodil 1. juuni - 31. august 2020

Tammiste Lasteaed on suveperioodil avatud 1. juunist - 31. augustini.

Lastevanematelt kogutud andmete põhjal on lasteaias juunikuus 57 last, juulikuus 17 last ja augustikuus 44 last.

Arvestades laste arvu ja vanust ning töötajate põhipuhkuseid on suverühmad komplekteeritud järgnevalt:

 

Juuni 2020

1. - 5. juuni on avatud kõik viis rühma - lapsed on oma rühmades

8. - 19. juuni on avatud neli rühma (UR+KA, KU, MÄ, PA)

Urvakeste rühmaruumis on Urvakeste ja Kastaninublude lapsed.

Kuusekäbide rühmaruumis on Kuusekäbide lapsed.

NB! 19. juunil on Kuusekäbide lapsed Männikäbide rühmas (MÄ+KU koos).

Männikäbide  rühmaruumis on Männikäbide lapsed.

Pajutibudede rühmaruumis on Pajutibude lapsed.

22. - 30. juuni on avatud kolm rühma (UR+KA, KU, MÄ+PA)

Urvakeste rühmaruumis on Urvakeste ja Kastaninublude lapsed.

Kuusekäbide rühmaruumis on Kuusekäbide lapsed.

Männikäbide rühmaruumis on Männikäbide ja Pajutibude lapsed.

22. juunil on lühendatud tööpäev - lasteaed on avatud 7.00 - 15.00.

23. ja 24. juunil on lasteaed suletu.

 

Juuli 2020

1. - 31. juuli on avatud üks rühm (UR+KU+MÄ+PA)

Kuusekäbide rühmaruumis on kõik lapsed.

 

August 2020

1. - 31. august on avatud kaks rühma (UR+KU, MÄ+PA)

Männikäbide rühmaruumis on Männikäbide ja Pajutibude lapsed.

Kuusekäbide rühmaruumis on Kuusekäbide ja Urvakeste lapsed.

17. augustil on lasteaed suletud, personali koolituspäev.