Õpilaste vastuvõtt 1. klassi

1. märtsil algab Tammiste Lasteaed-Algkooli õpilaste vastuvõtt 1. klassi

Alates 1. märtsist võetakse vastu taotlusi Tammiste Lasteaed-Algkooli 1. klassi astumiseks. Taotluse koos lisadega saab esitada digitaalselt allkirjastatult direktori meilile eda.tenson@torivald.ee või paberkandjal Tammiste lasteaias kohapeal. Taotlused palume esitada hiljemalt 31. märtsiks.

Kord ja avalduse vorm on kättesaadavad Tori valla kodulehel (vaata siit).