OECD rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuringu IELS

Selgunud on esimese suuremahulise alushariduse ja laste heaolu uuringu tulemused, milles osalesid ka Tammiste lasteaia lapsed, lapsevanemad ja õpetajad. Täpsem info SA Innove kodulehel vaata siit.

Hetkel on avalikustatud raportid inglise keeles. Eesti raporti leiate OECD kodulehelt siit. Innove koostöös Tallinna Ülikooli ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga koostab ka riikliku eestikeelse raporti. Raport peaks valmima selle aasta juunis.

Tammiste Lasteaed edastab IELS uuringu korraldajate tänusõnad kõigile osalejatele, kes andsid suure panuse uuringu õnnestumiseks!