Lasteaiakoha taotlemine

 

Tori valla lasteaedadesse vastuvõtmise aluseks on Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord.

 Lasteaeda koha saamiseks esitab vanem lasteaia direktorile vormikohase avalduse (Lisa 1). 

 

Avalduse esitamiseks on järgnevad võimalused:

1) saata digitaalselt allkirjastatud avaldus meilile info@tammistelasteaed.ee;

2) tuua paberkandjal avaldus lasteaeda või täita avaldus lasteaias kohapeal.

 

§ 3 lõige 2

Laps arvatakse koha taotlejate järjekorda arvestades avalduse esitamise kuupäeva.

§ 3 lõige 3

Avalduste rahuldamine toimub nende esitamise järjekorras.

§ 6 lõige 2 

Kohad uueks õppeaastaks komplekteeritakse hiljemalt 30. aprilliks.

 

NB! Õppeaasta algab 1. septembril ning õppeaasta keskel võetakse lapsi vastu vabade kohtade olemasolul.