Huviringid

 

Lasteaias käivate laste huviringid 2020/21 õa

 

Laulu- ja pilliring

Laulu- ja pilliring on mõeldud 4-7aastastele muusikahuvilistele lastele. Huviringis laulame erinevaid laule, õpime laulumänge, proovime, mis häält teevad erinevad pillid ja esineme üksteisele. Ringi eesmärk on suurendada lapse huvi muusika vastu, panna ta tundma rõõmu laulmisest ja pillimängust ning anda soovijatele võimalus esinemiseks.

Laulu- ja pilliring toimub igal teisipäeval kell 16.00 - 16.30 (Kuusekäbi nupsud, Kastaninublud) ja kell 16.35 - 17.05 (Männikäbi põnnid)

Vajalik eelnev registreerimine. Esimene 2020/21 õa huviringi tegevus toimub 06.10.2020.

Juhendaja Marge Lumisalu

 

Jalgpall

Jalgpallitrenn on mõeldud 4-7aastastele poistele ja tüdrukutele, kes soovivad liikuda, oma koordinatsiooni, täpsust ja vastupidavust arendada, rühmakaaslastega koostööd teha ning veidi ka jalgpallilööke harjutada. Nimetatud huviringi eesmärgiks on näidata lastele, et sport on meeldiv, kasulik ja lõbus tegevus ning et tervislike eluviisidega peab alustama juba lapseeas.

Jalgpalli huviring toimub reedeti kell 15.50 - 16.20 (Männikäbi põnnid, Kuusekäbi nupsud) ja kell 16.25 - 16.55 (Kuusekäbi nupsud, Urvakesed). Vajalik eelnev registreerimine. Esimene 2020/21 õa huviringi tegevus toimub 02.10.2020.

Treener Aleksei Galkin, Pärnu SS Kalev Spordikool

 

Spordiring

Spordiringis viiakse läbi sportlikke, lõbusaid ja arendavaid mänge ning harjutusi, mis tagavad lapse igakülgse kehalise arengu. Tundides tutvustatakse lastele erinevaid spordialasid (kord kuus on teematund). Tundide ülesehitusel on pööratud tähelepanu ka lapse sotsiaalsele ja psühholoogilisele arengule - koostöö ja käitumine kollektiivis/meeskonnas, reeglite ja ausa mängu põhimõtete järgimine. 

Spordiring toimub igal esmaspäeval kell 16.15 - 16.45 (Kastaninublud, Männikäbi põnnid) ja kell 16.50-17.25 (Kuusekäbi nupsud, Urvakesed). Vajalik eelnev registreerimine. Esimene 2020/021 õa huviringi tegevus toimub 05.10.2020.

Juhendaja Evelin Treumuth, SEPPs Spordikool

 

Robootika

 

Robootika huviringi eesmärk on läbi mängu tutvustada lastele lihtsaid programmeerimisvõtteid ning seeläbi tekitada huvi robootika vastu. Digivahendite kasutamine arendab laste loogilist ja loovat mõtlemist, probleemilahendamisoskust, püsivust, koostööoskusi ja toetab lapse üldist arengut.

Huviring toimub igal kolmapäeval kell 15.15 - 16.00 (Urvakesed) ja kell 16.00-16.45 (Kuusekäbi nupsud). Vajalik eelnev registreerimine. Esimene 2020/21 õa huviringi tegevus toimub 07.10.2020.

Juhendaja Heleri Hoog

 

Kokandus

Kokanduse ringis osalevad 5-7aastased lapsed, kellele meeldib tegeleda toiduga. Lapsed õpivad huviringis tundma erinevaid toiduaineid ja söögitegemise põhitõdesid, sealjuures pööratakse tähelepanu ohutusele ja töökeskkonna korrashoiule. Igal nädalal valmistatakse ühiselt midagi põnevat ja maitsvat.   

Kokanduse ring toimub igal teisipäeval kell 16.00-16.45 (Kuusekäbi nupsud, Urvakesed) ja igal kolmapäeval kell 16.00 - 16.45 (Kuusekäbi nupsud, Urvkesed). Vajalik eelnev registreerimine. Esimene 2020/21 õa huviringi tegevus toimub 06.10.2020.

Juhendaja Moonika Mikelsons