Tutvustus

Tammiste Lasteaed avati 11. jaanuaril 2011. Lisaks looduskaunile asukohale on tunnustust leidnud ka hoone ise. Eesti Metsatööstuse Liidu ja Puuinfo korraldatud võistlusel tunnistati Matekis toodetud Tammiste Lasteaed 2010. aasta tehases toodetud puitehitiste kategoorias parimaks.

2014. aastal  tunnustati Tammiste Lasteaeda „Pärnumaa Kaunis kodu 2014“ ja Eesti Vabariigi Presidendi „Kaunis kodu 2014“ tiitlitega. 

Tammiste Lasteaia eripäraks on terviseedendus. Erilist tähelepanu pööratakse nii laste kui personali füüsilisele ja vaimsele tervisele, õppekavas on loodud valdkond „Mina ja tervis“, õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel rakendatakse õuesõpet ja uurimuslikku õppemetoodikat. Sellel suunal liikumist toetab lasteaia asukoht ja võimalused, noor ja teotahteline kollektiiv, koostööaltid lapsevanemad ning ühiselt loodud lasteaia põhiväärtused, milleks on tervis, turvalisus ja koostöö.

Lasteaias töötab viis rühma: Urvakesed, Kastaninublud, Männikäbi põnnid, Kuusekäbi nupsud ja Pajutibud. Lasteaias käivad lapsed vanuses 1,5-7aastat. Rühmaruumid on avarad, palju mängulusti pakkuvad ja valgusküllased. Lasteaia suures saalis toimuvad laste muusika- ja liikumistegevused, teatrietendused, peod ja huvitegevus. Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

 

Tammiste Lasteaia õueala üle tunneb uhkust kogu lasteaia meeskond. Suur mänguala, liiklusväljak, meeltekeskused, õuesõpperada, asfaldimängud, fantaasiarikkad ja pilkupüüdvad mängu- ning spordivahendid, samuti õuesõppe otstarbeks kasutatavad varjualused pakuvad lastele mitmekülgseks arenguks palju erinevaid võimalusi.